sábado, 23 de julio de 2011

4t Taller de sensibilització (Transformació de tot el bèl.lic en Cultural) en Catalá

video .-
Títol .- TRANSFORMACIÓ DE SILUETES D'ARMES A SÍMBOLS D'OFICIS
Descripció .- Taller destinat a la sensibilitzar de tots els nens del món, sobre la transformació dels exèrcits.
Els nens dibuixen UN SÍMBOL D'UN OFICI A LA SILUETA ​​D'UN ARMA, El va retallar i ho enganxaran EN UN PANELL.
       
Amb això pretenem ensenyar el camí per, que cada militar triï un ofici i es dediqui a això dins d'aquesta mateixa xarxa de tots els exèrcits transformada en altres fins. (Metges-Mestres-Paletes-Fusters-Pagesos-etc etc.)
Les escoles interessats en realitzar aquests tallers, ens ho poden comunicar a través del correu:
ONG-TBC@hotmail.es
Una salutació cordial
Des MAELLA (SARAGOSSA) ESPANYA

jueves, 21 de julio de 2011

3r Taller de sensibilització (Transformació de tot el bèl.lic en Cultural) en CATALÁ

video .-
Títol .- RETALLAR DIRECTAMENT (Món-Tanc-Llibre-Culom).
Descripció .- Taller destinat a la sensibilitzar de tots els nens del món, sobre la transformació dels exèrcits.
ELS NENS RETALLAR. DIRECTAMENT (EL MÓN-TANC-LLIBRE-CULOM).
Amb aquest exercici a més de sensibilitzar als nens, pretenem potenciar la seva imaginació ja que retallen les siluetes directament sense dibuixar-les.

Es aniran retallant pel mateix ordre (Món-tanc-llibre i colom)
Amb això pretenem ensenyar el camí per a la TRANSFORMACIÓ DE TOT EL BÈL · LIC EN CULTURAL.
En el món fabriquem armes i des de l'ONG-TBC-PER LA PAU UNIVERSAL, pensem que el pressupost que invertim en armes des d'una visió GLOBAL, aquesta inversió es podria realitzar en llibres (Hospitals-Col.legis-Carreteres-Dinar-Etc etc.) i els mateixos militars que es fessin càrrec de distribuir aquestes ajudes per tot el planeta.
Els exèrcits de tot el món transformats i fosos en una mateixa xarxa que servirien a través d'ells mateixos com CANONADES per canlizar les ajudes que es precisessin a qualsevol lloc del món.
En definitiva ARMES EN LLIBRES I SODATS EN MESTRES.
Les escoles interessats en realitzar aquests tallers, ens ho poden comunicar a través del correu:
ONG-TBC@hotmail.es
Una salutació cordial


Des MAELLA (SARAGOSSA) ESPANYA

2n Taller de sensibilització (Transformació de tot el bèl.lic en Cultural) en Catalá Títol .- DIBUIXAR I RETALLAR (Món-Tanc-Llibre-Culom).
Descripció .- Taller destinat a la sensibilitzar de tots els nens del món, sobre la transformació dels exèrcits.
ELS NENS Dibuixar i retallar ..
1r El Mundo, 2n En el món fabriquem armes, representada per un tanc, dins del tanc es dibuixarà la silueta d'un llibre, representant la CULTURA i dins de la cultura aparcar un CULOM, representant la PAU.
Es aniran retallant pel mateix ordre (Món-tanc-llibre i colom)
Amb això pretenem ensenyar el camí per a la TRANSFORMACIÓ DE TOT EL BÈL · LIC EN CULTURAL.
En el món fabriquem armes i des de l'ONG-TBC-PER LA PAU UNIVERSAL, pensem que el pressupost que invertim en armes des d'una visió GLOBAL, aquesta inversió es podria realitzar en llibres (Hospitals-Col.legis-Carreteres-Dinar-Etc etc.) i els mateixos militars que es fessin càrrec de distribuir aquestes ajudes per tot el planeta.
Els exèrcits de tot el món transformats i fosos en una mateixa xarxa que servirien a través d'ells mateixos com CANONADES per canalizar les ajudes que es precisessin a qualsevol lloc del món.
En definitiva ARMES EN LLIBRES I SODATS EN MESTRES.
Les escoles interessats en realitzar aquests tallers, ens ho poden comunicar a través del correu:
ONG-TBC@hotmail.es
Una salutació cordial
Des MAELLA (SARAGOSSA) ESPANYA

1r Taller de sensibilitzaçió (Transformaçió de tot el Bèl · lic en cultural) en Catalá

1r Taller de sensibilització (Transformació de tot el Bèl · lic en cultural) en Catalán
video .-
Títol .- Retallar (Món-Tanc-Llibre-Culom).
Descripció .- Taller destinat a la sensibilitzar de tots els nens del món, sobre la transformació dels exèrcits.
ELS NENS IRAN Retalls.
1r El Mundo, 2n En el món fabriquem armes, representada per un tanc, dins del tanc la es retallés la silueta d'un llibre, representant la CULTURA i dins de la cultura aparcar un CULOM, representant la PAU.
Co això pretenem ensenyar el camí per a la TRANSFORMACIÓ DE TOT EL BÈL · LIC EN CULTURAL.
En el món fabriquem armes i des de l'ONG-TBC-PER LA PAU UNIVERSAL, pensem que el pressupost que invertim en armes des d'una visió GLOBAL, aquesta inversió es podria realitzar en llibres (Hospitals-Col.legis-Carreteres-Dinar-Etc etc.) i els mateixos militars que es fessin càrrec de distribuir aquestes ajudes per tot el planeta.
En definitiva ARMES EN LLIBRES I SODATS EN MESTRES.
Les escoles interessats en realitzar aquests tallers, ens ho poden comunicar a través del correu:
ONG-TBC@hotmail.es
Una salutació cordial


des Maella (Saragossa) ESPANYA

4º Taller de sensibilización (Transformación de todo lo bélico en Cultural) en Castellano

Video.-
Titulo.-   TRANSFORMACIÓN DE SILUETAS DE ARMAS EN SÍMBOLOS DE OFICIOS
Descripción.- Taller destinado a la sensibilizar de todos los niños del mundo ,sobre la transformación de los ejércitos.
LOS NIÑOS DIBUJARAN UN SÍMBOLO DE UN OFICIO EN LA SILUETA DE UN ARMA , LO RECORTARAN Y LO PEGARAN EN UN PANEL.
      
Con ello pretendemos enseñar el camino para ,que cada militar elija un oficio y se dedique a ello dentro de esta misma red de todos los ejércitos transformada en otros fines. ( Médicos-Maestros-Albañiles-Carpinteros-Agricultores-etc etc.)
Los colegios interesados en realizar dichos talleres ,nos lo pueden comunicar a traves del correo:
ONG-TBC@hotmail.es
Un saludo cordial
Desde MAELLA(ZARAGOZA)ESPAÑA

3º Taller de sensibilización (Transformación de todo lo bélico en Cultural) en Castellano

Video.-
Titulo.-    RECORTAR DIRECTAMENTE( Mundo-Tanque-Libro-Paloma).
Descripción.- Taller destinado a la sensibilizar de todos los niños del mundo ,sobre la transformación de los ejércitos.
LOS NIÑOS  RECORTARAN .DIRECTAMENTE ( EL MUNDO-TANQUE-LIBRO-PALOMA).
Con este ejercicio a demás de sensibilizar a los niños ,pretendemos potenciar su imaginación ya que recortan las siluetas directamente sin dibujarlas.
      
Se iran recortando por el mismo orden ( Mundo-tanque-libro y paloma)
Con ello pretendemos enseñar el camino para la TRANSFORMACIÓN DE TODO LO BÉLICO EN CULTURAL.
En el mundo fabricamos armas y desde la ONG-TBC-POR LA PAZ UNIVERSAL ,pensamos que el presupuesto que invertimos en armas desde una visión GLOBAL,dicha inversión se podria realizar en libros ( Hospitales-Colegios-Carreteras-Comida-Etc etc.) y los mismos militares que se hicieran cargo de distribuir dichas ayudas por todo el planeta.
Los EJERCITOS de todo el mundo transformados y fundidos en una misma red que servirian a traves de ellos mismos como CAÑERIAS para canlizar las ayudas que se precisaran a cualquier lugar del mundo.
En definitiva ARMAS EN LIBROS Y SODADOS EN MAESTROS.
Los colegios interesados en realizar dichos talleres ,nos lo pueden comunicar a traves del correo:
ONG-TBC@hotmail.es
Un saludo cordial
Desde MAELLA(ZARAGOZA)ESPAÑA

2º Taller de sensibilización (Transformación de todo lo bélico en Cultural) en Castellano

Video.-
Titulo.-   DIBUJAR Y RECORTAR ( Mundo-Tanque-Libro-Paloma).
Descripción.- Taller destinado a la sensibilizar de todos los niños del mundo ,sobre la transformación de los ejércitos.
LOS NIÑOS DIBUJARAN Y RECORTARAN ..
1º El Mundo ,2º En el mundo fabricamos armas ,representada por un tanque ,dentro del tanque  se dibujará la silueta de un libro ,representando la CULTURA y dentro de la cultura aparce una PALOMA ,representando la PAZ.
    Se iran recortando por el mismo orden ( Mundo-tanque-libro y paloma)
Con ello pretendemos enseñar el camino para la TRANSFORMACIÓN DE TODO LO BÉLICO EN CULTURAL.
En el mundo fabricamos armas y desde la ONG-TBC-POR LA PAZ UNIVERSAL ,pensamos que el presupuesto que invertimos en armas desde una visión GLOBAL,dicha inversión se podria realizar en libros ( Hospitales-Colegios-Carreteras-Comida-Etc etc.) y los mismos militares que se hicieran cargo de distribuir dichas ayudas por todo el planeta.
   Los EJERCITOS de todo el mundo transformados y fundidos en una misma red  que servirian a traves de ellos mismos como CAÑERIAS para canlizar las ayudas que se precisaran a cualquier lugar del mundo.
En definitiva ARMAS EN LIBROS Y SODADOS EN MAESTROS.
Los colegios interesados en realizar dichos talleres ,nos lo pueden comunicar a traves del correo:
ONG-TBC@hotmail.es
Un saludo cordial
Desde MAELLA(ZARAGOZA)ESPAÑA

1º Taller de sensibilización ( Transformación de todo lo Bélico en cultural) en Castellano

Video.-
                  Titulo.-   Recortar ( Mundo-Tanque-Libro-Paloma).
                Descripción.- Taller destinado a la sensibilizar de todos los niños del mundo ,sobre la transformación de los ejércitos.
                       LOS NIÑOS IRAN RECORTANDO.
       1º  El Mundo  ,2º En el mundo fabricamos armas ,representada por un tanque ,dentro del tanque la se recortara la silueta de un libro ,representando la CULTURA y dentro de la cultura aparce una PALOMA ,representando la PAZ.
                      Co ello pretendemos enseñar el camino para la TRANSFORMACIÓN DE TODO LO BÉLICO EN CULTURAL.
                     En el mundo fabricamos armas y desde la ONG-TBC-POR LA PAZ UNIVERSAL ,pensamos que el presupuesto que invertimos en armas desde una visión GLOBAL,dicha inversión se podria realizar en libros ( Hospitales-Colegios-Carreteras-Comida-Etc etc.) y los mismos militares que se hicieran cargo de distribuir dichas ayudas por todo el planeta.
   En definitiva  ARMAS EN LIBROS Y SODADOS EN MAESTROS.
             Los colegios interesados en realizar  dichos talleres ,nos lo pueden comunicar a traves del correo:
                              ONG-TBC@hotmail.es
Un saludo cordial
desde Maella(Zaragoza)ESPAÑA